prawy_bok
trescgopra

Naprawy sprzętu CASIO

Kalkulacja cen napraw

trescsrodkowa
 

Rodzaj

sprzętu

Diagnoza

uszkodzenia

Rodzaj naprawy

Prosta Trudna Skomplikowana
Keyboardy

20,-

30,- 80,- 120,-
Telewizory miniaturowe LCD 20,-

DataBank

20,-
Aparaty cyfrowe 20,-

 Cena naprawy nie obejmuje kosztu  użytych  części

 Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 45zł

 Kwota za diagnozę, w przypadku wykonania naprawy nie jest doliczana do racumku

 
trescdol