prawy_bok
trescgopra

Kalkulacja cen napraw

telewizorów

trescsrodkowa
 

Rodzaj

sprzętu

Diagnoza

uszkodzenia

Rodzaj naprawy

Prosta Trudna Specjalna
Telewizory  14"

25,-

40,- 80,-

czas

naprawy x stawka

Telewizory 20"-25"

25,-

70,- 120,-

czas

naprawy x stawka

Telewizory powyżej

26" - 29"

25,-

90,- 170,-

czas

naprawy x stawka

Telewizory LCD

miniaturowe

20,-

40,- 120,-

czas

naprawy x stawka

Telewizory LCD  powyżej 12''

40,-

120,- 200,-

czas naprawy x stawka

  Cena naprawy nie obejmuje kosztu  użytych  części

  Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 45zł

  Kwoty za diagnozę nie doliczamy w przypadku wykonania naprawy

 
trescdol