prawy_bok
trescgopra

Naprawy sprzętu "RETRO"

Kalkulacja cen napraw

trescsrodkowa
 

Rodzaj

sprzętu

Diagnoza

uszkodzenia

Rodzaj naprawy

Prosta Trudna Skomplikowana
Radioodbiorniki

40,-

Cena naprawy uzgadniana

indywidualnie

Gramofony, adaptery 30,-
Telefony 20,-
Inne 20,-
Dorabianie części mechanicznych nd

stawka x roboczogodzina

 Cena naprawy nie obejmuje kosztu  użytych  części

 Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi 80zł

 Kwota za diagnozę, w przypadku wykonania naprawy nie jest doliczana do racumku

 
trescdol